Event

Link-Up Talk 'Wonen en Zorg' (11 juni)

11.06.2018

Denkt u ook weleens na over uw toekomstperspectief als senior?Vraagt u zich dan af waar u zal wonen? Hoe uw (t)huis er zal uitzien?Of er nog plaats zal zijn voor uw hobby's?Ruimte voor uw sociaal leven? Respect voor uw privacy?Vraagt u zich af op wie of wat u beroep zal kunnen doen als u zorgbehoevend wordt?Wie er voor u zal zijn als u er nood aan hebt?Kortom, hoe u uw leven verder kan leven zoals u het wil?

Wij staan er misschien niet steeds bij stil en willen er wellicht nog niet aan denken, maar oud worden maakt nu eenmaal deel uit van het leven. De moeite waard dus om ons pro-actief op te stellen en zelf onze 'oude dag' vorm te geven!

Ministry of Makers organiseerde daarom - i.s.m. Stad Aalst, Saflot en Urban Connector - een tweedaagse workshop rond dit thema. Senioren, bedrijven, zorgverstrekkers en beleidsmensen wisselden ervaringen, expertise, noden en wensen uit en bundelden hun bevindingen in een aantal creatieve oplossingen en aanbevelingen. Het werd een boeiend parcours, een oefening in empathie én een inspirerende kennismaking met de verschillende belanghebbenden.

En deze resultaten willen we graag delen met u!

Op maandag 11 juni 2018 stelt Ministry of Makers de learnings & findings van dit co-creatie traject aan u voor in Aalst. In een panelgesprek reflecteren we daarna met experten uit het werkveld van 'Wonen & Zorg' over de toekomstmogelijkheden. Een interactieve en participatieve manier om te kijken hoe we de verkregen inzichten op lokaal niveau kunnen vertalen!

Waar en Wanneer?

Maandag 11 juni, van 17 tot 19 uur in Hopmarkt 50, 9300 Aalst.

Inschrijven kan alvast hier.

Meer informatie volgt binnenkort!