Event

Workshop Innovatieve Businessmodellen in de Zorg i.s.m. Professor Johan Verrue

03.10.2017 - 16.07.2018

Ben je een ondernemer in de zorgsector? Of ben je van plan je producten en diensten in deze markt te introduceren? Dan ken je als geen ander de uitdagingen en opportuniteiten die deze sector met zich meebrengt. Anticiperen op deze snel evoluerende markt is niet altijd gemakkelijk. Want waar liggen de groeikansen voor je bedrijf? Welke zijn de belangrijkste stakeholders? Wat zijn hun noden en wensen? Hoe zorg je ervoor dat je businessmodel innovatief én futureproof is?

Ministry of Makers geeft graag een antwoord op bovenstaande vragen en organiseert op dinsdag 3 oktober een eerste workshop innovatieve businessmodellen in de zorg in de MoM-hub in Aalst (Hopmarkt 50).

Johan Verrue – ondernemer, consultant en docent – loodst u die namiddag door de businessmodelmethodiek.

Tijdens de workshop kies je zelf een organisatie/onderneming als case om mee aan de slag te gaan. Je brengt het businessmodel van je organisatie in kaart, om het vervolgens te evalueren en finaal te optimaliseren.

Interesse om deel te nemen?

Om de leereffecten bij de deelnemers aan de workshop te kunnen optimaliseren, vragen we je om vooraf onderstaande vragen kort te beantwoorden.

Dit is een voorwaarde om aan de workshop te kunnen deelnemen.

Zo kunnen wij inschatten of de doelstellingen van de workshop voldoende aansluiten bij je verwachtingen. Na ontvangst van je antwoorden laten we snel weten of je kan deelnemen aan de workshop want het aantal plaatsen is beperkt!

- Welke organisatie wil je als case gebruiken tijdens deze workshop?

- Ben je zelf tewerkgesteld in deze organisatie? Zo ja, wat is jouw functie? Zo neen, wat is jouw relatie met deze organisatie?

- In welke mate heb je voorkennis rond het concept businessmodellen (zoals praktijkervaring, lezingen gevolgd, boeken of artikels gelezen…)? Geef een korte uitleg.

- Wat verwacht je van deze workshop op vlak van inzichten en leereffecten? Geef een concrete omschrijving.

Graag ontvangen we je input op uiterlijk 20 september in onze mailbox.

Ministry of Makers ontvangt een EFRO- subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), waardoor wij deze workshop gratis kunnen aanbieden!