Gent wint 'Slim in de Stad-prijs'

05.02.2016

Het 'Smart City concept' van de Stad Gent heeft op 1 februari 2016 de eerste 'Slim in de Stad-prijs' van de Vlaamse overheid gewonnen. Dat concept legt de nadruk op (open) data als basis, technologie als hulpmiddel en de betrokkenheid van 'smart citizens' als kern van beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Allemaal samen bepalen we de toekomst van de stad. Burgemeester Daniel Termont: 'Dit is een alweer een mooie erkenning van ons werk van de afgelopen jaren. Het college van burgemeester en schepenen heeft van beleidsparticipatie, co-creatie en samenwerking één van de belangrijkste speerpunten gemaakt in haar beleid. We zijn vaak pionier als het gaat over de introductie van nieuwe methodieken om de Gentenaars bij het beleid te betrekken. Deze prijs toont dat ons werk bijzonder geapprecieerd wordt.' (VDS)

Stadsbestuur, bedrijven, onderzoeksinstellingen én burgers verenigen zich om de kansen en de uitdagingen, die de kennis- en informatiemaatschappij biedt, maximaal te benutten. Ze beschouwen data als strategische troeven (assets). Ze onderbouwen de processen en beslissingen in de slimme stad. Maar, de burger is de actor die in de eerste plaats het stedelijk leven definieert. Het concept past zowel de multidisciplinaire als de multi-actorbenadering toe. Het zet in op technologische en sociale innovatie. In de eerste "smart city"-concepten nam technologie een bepalende rol in. Gent breidt het "Smart City"-concept uit met de "smart citizen". Het resultaat is dat ook andere vragen over beheer, beleid en participatie aan de oppervlakte komen in een slimme stad.
De jury beschouwt Gent als de strategische koploper voor de uitrol van een "smart city"-visie. De organisatorisch aanpak, de concepten in het tekstboek en de toekomstvisie voor de stad zitten goed. De hele regio gaat er op vooruit dankzij de samenwerking van stad Gent met de andere steden en gemeenten. De jury raadt Gent niettemin aan om niet enkel bottom-up realisaties te laten groeien en ondersteunen. De stad hoort ook een proactieve rol op te nemen en waar nodig coaches en consulenten te betrekken bij het concept.