GLIMPS-event: How can robots shape living materials?

08.03.2019

Tijdens de voorbije decennia hebben we en masse materialen geproduceerd door waardevolle grondstoffen te extraheren, maar zonder rekening te houden met de end-of life en milieu impact. Plastics, beton en synthetische composieten zijn voorbeelden van dergelijke materialen. Wat als we materialen konden groeien die volledig bio-composteerbaar zijn?

Binnen deze context is de combinatie van robotica en levende cellen om biomaterialen te maken, een veelbelovend onderzoeksveld. Dergelijk biofabricage van biomaterialen op basis van computergestuurde 3-D printing is een beloftevolle strategie voor de vervaardiging van materialen op basis van een laag energieverbruik die past binnen de transitie naar een circulaire biobased maatschappij in de stad van de toekomst.

GLIMPS organiseert op 27 maart (de dag voor ze een woordje uitleg komen geven over hun experimenten en onderzoeken met bio-composieten op onze Talk in Design Museum Gent) een evenement waar ze verschillende experten hun kijk zullen geven op hoe biofabricage op basis van robotten onze materialen zal vorm geven in de toekomst.

Elise Elsacker (architect and PhD onderzoeker VUB), zal in haar lezing kort de visie van de duurzame stad van de toekomst toelichten, waarna ze verder ingaat op de mogelijke rol die biofabricage in combinatie met robotten kunnen spelen voor de productie van materialen in deze stedelijke context.

Andrea Graziano (Co-de_IT and STEAM+Lab) en Maurizio Montalti (Officina Corpuscoli and Mogu) zullen op basis van hun samenwerking in talrijke projecten ((i.e. BIO Ex-Machina) hun visie geven rond hoe de combinatie van computational design, biologische groei en fabricage methodes op basis van robotten de toekomst zullen vormen, waarbij design van customised en on-demand objecten centraal staat in dit hybride eco-systeem

De lezingen worden gevolgd door een debat en vragenronde.
Achteraf is de bar open om verdere discussies en gesprekken te katalyseren...

Meer info en inschrijvingen op hun Facebook-event!