Ministry of Makers en De Krook

04.07.2017

Het is officieel! Ministry of Makers heeft haar stek in De Krook! De uitgelezen plek voor ons om te (net)werken, want samen met de andere organisaties hier geloven we sterk in de meerwaarde van kennisdeling, co-creatie, kruisbestuiving en innovatief ondernemen.

We bundelen dan ook graag de krachten om de nieuwe stadsbibliotheek verder uit te bouwen tot bruisende ontmoetingsplek van kennis, cultuur en burgerparticipatie!