DE MAKERSMARATHON: Oost-Vlaamse ondernemers, academici, beleidsmensen en designers buigen zich over de stedelijke uitdagingen van morgen

Op welke manier willen we in de toekomst wonen, werken, leren en leven? Hoe gaan we om met uitdagingen zoals vergrijzing, zorg, een veranderende mobiliteit en schaarse ruimte? Welke duurzame en creatieve oplossingen kunnen we vinden voor maatschappelijke en economische vraagstukken? Een team van experts gaat op maandag 20 en dinsdag 21 februari samen aan tafel zitten in het Gentse Design museum om in een intensieve tweedaagse design thinking en co-creatie workshop een antwoord te formuleren op deze vragen.

Uw (groot)moeder moet noodgedwongen verhuizen van het platteland naar een rusthuis middenin de stad – hoe kan ze zich daar sneller thuis voelen? Uw kind ambieert een carrière bij de brandweer, maar misschien heeft hij of zij talenten die beter passen bij een beroep van de toekomst – nanomedicus of crowdfundingspecialist bijvoorbeeld. Hoe zorgt u ervoor dat uw zoon of dochter met een zo breed mogelijk vizier de arbeidsmarkt opstapt? En dat grote bouwproject achter uw deur; zou het niet fijn zijn mocht daar ook ruimte zijn voor een crèche, warme bakker, fitness en gemeenschappelijk atelier?

De ideeën van de G100

In oktober 2016 organiseerde Community Gent voor het eerst de G100, een debat waarbij belanghebbenden uit het middenveld met elkaar in gesprek gingen over maatschappelijke thema's. 191 mensen namen deel aan de G100, uit niet minder dan 121 verschillende organisaties. In die discussies ontstonden een pak interessante ideeën en voorstellen.

Aanleiding genoeg voor Ministry of Makers (Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw) om er een vervolgtraject aan te breien in samenwerking met Community Gent.

Ze brachten verschillende Oost-Vlaamse ondernemers, academici, beleidsmensen, designers en studenten samen aan tafel in het Design museum van Gent op maandag 20 en dinsdag 21 februari.

Het concept

Tijdens een intensieve tweedaagse co-creatie workshop en vanuit verschillende disciplines en expertises denken de deelnemers na over 'wicked challenges' met betrekking tot mobiliteit, onderwijs, vergrijzing, ruimte en zorg.

Zeven tafels met telkens zeven experts worden door vier facilitators door een design thinking traject geloodst. De antwoorden die ze formuleren moeten een aanbeveling zijn voor de manier waarop we onze steden in de toekomst kunnen organiseren zodat deze voor iedereen een leef- en werkbare biotoop worden. Kortom: een wijze plek om te leven, te wonen, te leren en te werken.

Over Design Thinking en Co-Creatie

Misschien is design voor u een mooi en duur object in uw living… Design is echter zoveel meer dan dat. Steve Jobs verwoordde het als volgt: "Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works."

Design Thinking is een verhaal van begrijpen, observeren, definiëren, ideevorming, prototyping, testen, leren en verbeteren. Design Thinking is creatief, visueel en hands-on van aanpak.

Wat design thinking onderscheidt van andere innovatiestrategieën is de mensgerichtheid. Design Thinking gaat uit van de behoefte van de klant: vraag niet enkel wat de consument wilt, maar onderzoek wat hij wérkelijk nodig heeft. Of zoals Henry Ford het aangaf begin vorige eeuw: "If I had asked my customers what they wanted, they would have said a faster horse."

De Finale van de Makers Marathon – slotevent Oude Vismijn

Op vrijdag 24 februari (vanaf 15 uur) worden in de Oude Vismijn alle vormgegeven ideeën en de learnings & findings van de tweedaagse workshop gepresenteerd aan beleid, bedrijven, pers, influentials, designers en werkveldorganisaties.

Dit in aanwezigheid van Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport) en schepen Mathias De Clercq (Eerste schepen van Gent, schepen van Haven en Economie). Zij geven er een woordje uitleg over het belang van een innovatieve, creatieve economie.

Aansluitend is er een receptie/netwerkmoment. Inschrijven daarvoor kan hier.

Extra leuk nieuws: wie zich inschrijft voor het slotevenement mag vanaf de middag gratis binnen in het Design museum van Gent. Daar loopt momenteel de tentoonstelling 'Hands on Design'.

De sponsors van de Makers Marathon

Dit evenement wordt georganiseerd met de gewaardeerde steun van EFRO, Design museum Gent, Stad Gent, Community Gent en BNP Paribas.

Ministry of Makers en EFRO

De werking van Ministry of Makers wordt mee mogelijk gemaakt dankzij EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het fonds versterkt de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en ondersteunt acties die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en tewerkstellingscreatie.