MAKERSMARATHON: Dag 1

Wat zou er gebeuren als we een diverse mix van 60 mensen uit zowel de private als publieke sector samenbrengen om twee dagen na te denken? Dat zullen we weten na onze Makers Marathon, een evenement dat door De Morgen werd samengevat als: "ondernemers, academici, beleidsmakers, studenten en burgers steken de koppen bij elkaar om na te denken over de uitdagingen van de toekomst."

Een van hen is Marlies, die nieuwsgierig om zich heen kijkt in de serre van Design museum Gent. "Ik heb totaal geen idee wat ik kan verwachten, dus het heeft me wel benieuwd gemaakt", zegt ze. In de Gentse makerspace Nerdlab is ze doorgaans als procesdenker aan de slag, waardoor ze een pak kennis opdeed die de komende twee dagen van pas kan komen.

Ondanks het vroege uur heerst al een gezellige drukte in de serre, die op het binnenplein staat. "Dit museum is een plek voor ontmoetingen. Het draait allang niet meer om het klassieke, soms elitaire idee van design. Door initiatieven als deze tonen we dat je met de processen die designers gebruiken ook andere problemen kan aanpakken", vertelt Katrien Laporte, de directeur van Design museum Gent.

Die technieken worden toegelicht door Adriaan Debruyne en Hannes Couvreur. Met veel enthousiasme leggen ze het principe van de 'Double Diamond' uit. Daarin wordt de challenge opengetrokken naar een groter inzicht (Wie zijn de stakeholders? Wat is de context?) zodat het probleem daarna geherdefinieerd kan worden en men tot een concrete oplossing kan komen. Het opzoeken van dat breder perspectief staat centraal op de eerste dag van de Makers Marathon, de dag nadien zal gefocust worden op de hoe-vraag. Doorheen het hele proces worden technieken en tools gebruikt die normaal vooral door designers gebruikt worden.

Tussen de ontwerpen van Eames, Le Corbusier en Van Severen staan zeven tafels verspreid waaraan evenveel teams zich over een concrete vraag buigen. Hoe kan je distributie en mobiliteit combineren, bijvoorbeeld, of ervoor zorgen dat ouderen zich sneller thuis voelen in hun nieuwe stad?

Het team van Marlies denkt na over hoe je kinderen warm kan maken voor de jobs van de toekomst. Nanomedicus en data scientist, bijvoorbeeld, of een job die op dit moment nog niet bestaat. De acht tafelgenoten wisselen al snel ervaringen uit, om zo het onderwerp in kaart te brengen. Al snel werpt Luana van Kunstenbalie een belangrijke opmerking op: "Het onderwijs botst vaak op praktische grenzen. Ze merken dat hun leerlingen in dit tijdperk andere vaardigheden hebben en nodig hebben, maar worstelen met hoe ze dat meetbaar kunnen maken tijdens inspecties."

Aan de tafel ernaast wordt dan weer nagedacht over de toekomst van technologieparken en bedrijvencentra. Nu zijn dat nog al te vaak grijze betonwoestijnen, maar wie een blik op het werk van de deelnemers werpt zal al snel merken dat die perceptie niet altijd klopt. Zoals het project van Yonca, bijvoorbeeld, die in de incubator WATT Factory plaats biedt aan startups rond Smart Cities en klimaatverandering. Haar tafelgenoot Werner is dan weer aan de slag bij de Zebrastraat, waar een groot deel van de winst in cultuur wordt geherinvesteerd. Amper een kwartier na de voorstellingsronde hebben de twee al plannen gesmeed om samen een TEDx te organiseren, waarin net als op de Makers Marathon een antwoord op moeilijke problemen wordt gezocht. Alleen wordt dat hier gedaan aan de hand van co-creatie: een samenwerking tussen diverse stakeholders.

Ook in de aanpalende kamer wordt een challenge vakkundig opengetrokken tot de verschillende deelaspecten waaruit ze bestaat. "Wat als samenleven een multiculturele beleving wordt voor jong en oud?' valt op een vel papier uiteen in de kernwoorden 'ruimte', 'gedeelde interesses', 'tijd', 'taal'…

En zo wordt het oorspronkelijke probleem steeds beter in kaart gebracht, om het vervolgens weer concreter te maken. "Door het zo te doen is er pit aan de oorspronkelijke vraag toegevoegd, is het geheel scherper, interessanter en concreter gemaakt", vertelt Hannes Couvreur aan de groep. Het helpt hen ook om de relevante stakeholders te vinden. In de groep die discussieert over de tech-parken, bijvoorbeeld, is het na de eerste dag duidelijk geworden dat in de toekomst één bouwmeester met een duidelijke visie een cruciale rol zal spelen.

Aan het eind van de dag zitten velen - zoals dat gaat op dagen als deze - met meer vragen dan aan het begin ervan. Op dag twee verenigen de teams zich opnieuw rond de tafel om samen met designers aan de slag te gaan met de informatie die ze hebben verzameld. Door prototypes te bouwen, bijvoorbeeld, of hun idee te visualiseren.

Benieuwd naar het resultaat? Kom dan vrijdag naar het presentatiemoment! Klik hier.

Auteur: Thomas Smolders.