MAKERSMARATHON: De Finale: een verslag

Maandag 20 en dinsdag 21 februari fungeerde Design museum Gent twee volle dagen als 'maak-lab'. Ministry of Makers zette er tijdens hun MakersMarathon experts samen aan tafel om zich te buigen over maatschappelijke en economische opportuniteiten en uitdagingen tijdens een intensieve design thinking & co-creatie workshop. Op vrijdag 24 februari werden de resultaten en de vormgegeven ideeën gepresenteerd in de Oude Vismijn, in aanwezigheid van onder meer Mathias De Clercq (Eerste Schepen van Gent, Schepen van Haven, Economie en Ondernemen).

Smart ways of thinking

Vrijdagnamiddag was het zover: de Finale van de MakersMarathon! Zo'n 120 mensen waren aanwezig op de presentatie – met gastvrouw Lisbeth Imbo- en aansluitend de receptie, waarbij de resultaten werden ontsloten.

Mathias De Clercq, lid van de Raad van Bestuur van Ministry of Makers, verwelkomde het publiek en sprak over de noodzaak aan creatieve denkers en ondernemers om steden vooruit te stuwen. 'A smart city needs smart ways of thinking, en samen weten we altijd meer, dus is het nodig om al die verschillende mensen en hun expertises samen te brengen, zoals hier is gebeurd', vertelde hij.

Saskia Westerduin (Creatief Directeur van Ministry of Makers) en Bart Vandesompele (Community Gent) gaven vervolgens tekst en uitleg bij hun samenwerking en de meerwaarde van de MakersMarathon.

Focus op de oplossing

Een impressie-filmpje toonde vervolgens hoe het eraan toe ging op de workshop: twee dagen van ideeën spuien, discussiëren en nadenken, knutselen, bouwen, presenteren… en plezier maken. Design denken vraagt nu eenmaal zowel geestelijke als fysieke arbeid. Hardnekkige en complexe vraagstukken over mobiliteit, vereenzaming, integratie, onderwijs en veroudering los je niet zomaar op. Door letterlijk ideeën vorm te geven word je verplicht gefocust te zijn op de oplossing, niet op het probleem.

En het werkt, zo getuigden de deelnemers. De weg was lang en het pad niet altijd gemakkelijk. De twijfel sloeg soms toe, de structuur was af en toe zoek en de scope niet steeds duidelijk, maar elk team was fier over het antwoord dat ze wisten te formuleren op hun uitdaging.

De teamleden kregen nieuwe inzichten, werden door de design thinking methodologie gedwongen om dieper in te gaan op de vele verschillende aspecten en context van de vraagstukken, leerden naar elkaar te luisteren, samen te werken en samen te bouwen aan een gedragen oplossing. Zeven filmpjes illustreerden het proces en de oplossing van de zeven teams.

Een centrale ontmoetingsplek

De deelnemers waren aangenaam verrast dat iedereen zowat op dezelfde golflengte zat. Hoe ver de challenges ook uit elkaar lagen, iedereen zag dat de oplossingen niet alleen grote raakvlakken vertoonden maar dat ze ook mooi in elkaar pasten en elkaar aanvulden.

Rode draad bij elk uitgewerkt project is de duidelijke behoefte aan een centrale plek in hun wijk of in het centrum van de stad. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en kennis en ervaringen kunnen doorgeven. Een plek die aanzet tot participatie. Want sociale betrokkenheid en integratie wordt vooral in de hand gewerkt door samen te koken, te tuinieren, te klussen, te sporten, zich te verplaatsen …

'Openwijk-serres' waar wijkbewoners samenkomen en activiteiten plannen; een gemeenschapshuis waarvan elke wijkbewoner de sleutel heeft; avontuurlijke ontdek-vakanties in de stad voor ouderen; een 'beweeg'plek in de stad - een 'Movopolis' zeg maar, of een mobiliteitskredietsysteem zodat iedereen zich kan verplaatsen zonder de stad te belasten met nog meer verkeer. Of een kennishub waar geen onderscheid meer bestaat tussen lesgevers en studenten maar waar iedereen kan leren van elkaar. Of – tot slot – het technologiepark van de toekomst, een open bruisende campus waar wonen, werken, ontspannen en creatief ondernemen 24 uur op 24 kan plaatsvinden met daarbovenop een doordacht netwerk voor mobiliteit (fietsdelen, autovrije zones, …).

Adriaan Debruyne (Saflot) en Hannes Couvreur (Superbly Human), de facilitators van de MakersMarathon, gaven daarna nog tekst en uitleg bij het design denken-proces.

Iedereen die dit wil kan vanaf volgende week trouwens het volledige MakersMarathon-verslag, inclusief de gebruikte designtools, downloaden op deze website.

'The Techpark that Never Sleeps' wint

Tot slot mocht het publiek tijdens de receptie zijn waardering uitdrukken en stemmen op het project dat ze het meest geslaagd vonden.

De top drie?

- Het technologiepark van de toekomst (met grote voorsprong!)

- Ouderen laten kennismaken met de stad

- Kinderen en hun kijk op beroepen van de toekomst


Kortom: de MakersMarathon bracht veel interessante ideeën voort die nu teruggegeven zullen worden aan de community en waar bedrijven, organisaties en het beleid hopelijk verder mee aan de slag kunnen gaan.

Het project wordt zeker vervolgd!

Tentoonstelling in Design museum Gent

Ter inspiratie worden de 7 maquettes en denkprocessen een tijd lang tentoongesteld in het Design museum Gent. Meer praktische info daarover volgt binnenkort.