DesignCenter Gent!

MoM is nauw betrokken bij de oprichting van het Design Center dat over enkele jaren naast het Design museum moet verrijzen in de kuip van Gent. Een mooi voorbeeld van co-creatie waar de culturele wereld — belichaamd door het Designmuseum — en de economische wereld —Ministry of Makers — elkaar ontmoeten en versterken.

Het Design Museum Gent en 'Ministry of Makers' bundelen hun krachten om samen met de steun en medewerking van belangrijke regionale en Vlaamse partners een Designcentrum op te starten en zo hun gemeenschappelijke én complementaire expertise en know-how in te zetten en hun respectievelijke strategische doelstellingen te bereiken en te verruimen.

Daarmee willen ze Gent en bij uitbreiding (Oost-)Vlaanderen op de kaart zetten als expertisecentrum van design dat – enerzijds - volgens een duurzaam en verantwoord businessmodel het concurrentievermogen van plaatselijke bedrijven en organisaties vergroot, de productie aanwakkert en de export van producten en diensten bevordert en – anderzijds – design als tool en als cultureel erfgoed ontsluit en in de kijker plaatst. Om dit te bereiken willen Ministry of Makers en het Designmuseum een gemeenschappelijke infrastructuur op poten zetten die als centrale plek - een zenuwcentrum zeg maar – zou fungeren. Niet alle functies van de incubator zouden echter een plek vinden in dit gebouw. Een weloverwogen keuze is dat verschillende functies van de incubator zullen worden ingevuld door bestaande hubs in de stad (fablabs, ateliers, co-working spaces, prototyping labo's, pop-up tentoonstellingen). Op termijn worden nieuwe clusters gecreëerd in de stad. De stad Gent wordt één grote creatieve incubator!

Ben je geïnteresseerd om mee te werken of mee te denken aan dit project?
Stuur een mail naar saskia@ministryofmakers.be