Link-up trajecten

Link-ups zijn thematische meet & greets waarop specifieke stakeholders(groepen) uitgenodigd worden om te komen luisteren naar een 2-tal sprekers/experten die het hebben over specifieke onderwerpen. De kleinschaligheid van de opzet (20 tot 50 mensen) en de gemoedelijke omgeving/aanpak (drankje + hapje) creëert een bijzondere dynamiek zodat er niet alleen een intense netwerking ontstaat maar ook samenwerkingen of gemeenschappelijke opportuniteiten besproken worden.

Creativiteit en design zijn een motor voor nieuwe & innovatieve economische processen. Hiertoe is kruisbestuiving en co-creatie noodzakelijk. Uit de studie van de Gentse kenniseconomie bleek echter dat de creatieve sector in Gent elkaar onvoldoende kent en ontmoet en dat er te weinig opportuniteiten zijn om tot die co-creatie te komen. Ook tijdens het voortraject van de oprichting van MoM gaf de sector zelf aan dat de overheid hierbij een belangrijke faciliterende rol kan spelen. De Link up trajecten zullen hier een cruciale rol spelen. Ze vormen de basiswerking van het MOM en komen in de eerste plaats tegemoet aan de nood van – zoals hierboven omschreven - meer en betere netwerken. MoM treedt op als matchmaker en zal een dynamiek creëren tussen de actoren in de creatieve sector & Design onderling maar ook naar andere sectoren. Er zal via verschillende kanalen gestreefd worden naar een zo breed mogelijk bereik binnen de doelgroep en hen te motiveren om zich te registreren.

Vorig jaar waren er de volgende Link-up's:

• Link-up Design Triënnale 'Hands on Design'

• Link-up 'Creatieve Starters'

• Link-up 'Social media'

Heb je nood aan een Link-up? Of wil je deelnemen aan één van de vele Link-up sessies?
Stuur een mail naar hello@ministryofmakers.be