Ministry of Makers wil van Gent en Oost-Vlaanderen een creatieve incubator maken

'Ministry of Makers' wil Gent en bij uitbreiding (Oost-)Vlaanderen op de kaart zetten als expertisecentrum van design dat enerzijds volgens een duurzaam en verantwoord businessmodel het concurrentievermogen van plaatselijke bedrijven en organisaties vergroot, de productie aanwakkert en de export van producten en diensten bevordert en anderzijds design als tool en als cultureel erfgoed ontsluit en in de kijker plaatst. Daarom wil 'Ministry of Makers' van Gent en Oost-Vlaanderen één grote creatieve incubator maken.

Om dit te bereiken wil 'Ministry of Makers' samen met het Designmuseum Gent een gemeenschappelijke infrastructuur op poten zetten.

Een weloverwogen keuze is dat verschillende functies van de incubator worden ingevuld door bestaande hubs in de stad (fab-labs, ateliers, co-working spaces, prototyping labo's, pop-up tentoonstellingen). Op termijn worden nieuwe clusters gecreëerd in de stad.