Ministry of Makers gaat voor 'Open Innovatie'

Het doel dat MoM voorop stelt is 'Het innovatiever, creatiever en sterker maken van de economie in Oost-Vlaanderen. Dit door acties op te zetten zodat er een organische, duurzame en toekomstgerichte kruisbestuiving ontstaat die leidt tot oplossingsgerichte, vernieuwende producten en diensten'.

MoM realiseert dit door inzicht en bewustwording te bewerkstellingen in verschillende aspecten van het creatief en innovatief ondernemen. Dit door inspirerende netwerk- en matchmaking activiteiten te organiseren en een sterke participatieve werking op te zetten tussen bedrijven uit de traditionele sectoren en de CCS. De kennisinstellingen en de besturen hebben hierin - net als de werkveldorganisaties - een belangrijke faciliterende en ondersteunende rol.

Daarbij wil MoM het 'design denken' naar voor schuiven als mindset, zowel naar de bedrijven toe als naar de organisaties, besturen en burgers (Quadruple Helix Model). Deze aanpak wordt ondersteund door slimme op-maat-businessmodellen en hand-on designtools. Een methodiek met als inzet het initiëren en faciliteren van co-creatie trajecten tussen alle actoren.

Omdat de weg naar innovatie even belangrijk is als de daaruit vloeiende learnings, findings en outputs zullen de de trajecten vanaf mei in real time met alle doelgroepen en stakeholders worden gedeeld via een online rapportering op onze website. Zo creëren we een 'community ownership', werken we betrokkenheid in de hand en wakkeren de participatiegedachte en dus ook de kruisbestuiving aan.

Om economische innovatie te optimaliseren wil MoM voor een tandem creëren met bedrijven uit de Technologie/IT sector & de CCS (creatieve en culturele sectoren) en die inzetten om bedrijven uit diverse traditionele sectoren te laten samenwerken rond een specifieke challenges. Daarbij worden ook steeds experten uit het werkveld en kenniscentra ingezet om de co-creatie te optimaliseren en zo tot duurzame, oplossingsgerichte innovatieve producten en/of diensten te komen.

MoM buigt zich ook over nieuwe vormen van ondernemen in haar 'Makersincubator'-project waar bedrijven uit complementaire sectoren (traditionele sectoren én CCS) samen een gebouw bewonen en gemeenschappelijke voorzieningen kunnen delen als een Fablab, een horeca-faciliteit en een polyvalente ruimte. Op die manier wil MoM onderzoeken of er een organische samenwerking en co-creatie tot stand kan komen die andere bedrijven inspireert en motiveert hetzelfde te doen.